Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zarządzenia Rektora PMWSZ w Opolu z 2020 roku
  Data modyfikacji: 25-02-2020 12:07
 2. ---wybór oferty--- Zaproszenie do składania ofert na usługę oprac. dok. do zorgan. i przepr. post.na wybór wyk. robót w trybie przet.nieogr., zgodnie z PZP - dla robót bud. elektrycznych na terenie i w obiektach PMWSZ w Opolu (nr sprawy: RKZ.380.1A.2020)
  Data modyfikacji: 21-02-2020 15:17
 3. Uchwały Senatu PMWSZ w Opolu z 2020 roku
  Data modyfikacji: 21-02-2020 15:15
 4. ---wybór oferty--- Zaproszenie do składania ofert na usługę opracow. dok. proj. - pr. bud., oraz wyk., STWiOR, przedmiarów oraz kosztorysów - dla zadania budowlanego remontu Sali dydaktycznej mikrobiologii (0001) PMWSZ w Opolu (nr sprawy: RKZ.380.2.2020)
  Data modyfikacji: 21-02-2020 15:15
 5. Zamówienia Publiczne - Usługi społeczne
  Data modyfikacji: 21-02-2020 15:04
 6. ---nowe--- Zaproszenie do składania ofert na usługę ochrony, obiektów, mienia i majątku PMWSZ w Opolu (nr sprawy RKZ.381.1.2020)
  Data utworzenia: 21-02-2020 15:04
 7. Uchwały Senatu PMWSZ w Opolu z 2019 roku
  Data modyfikacji: 21-02-2020 14:01
 8. ---nowe--- Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie i wdrożenie ZSZU, obejm. wdr. USOS, ERP, platf. multiport., syst. do ELS i EKP oraz syst. do zarz. port. i klucz. w PMWSZ w Opolu (nr sprawy: KZ.381.31.2019)
  Data modyfikacji: 18-02-2020 15:07
 9. Usługi
  Data modyfikacji: 17-02-2020 11:07
 10. ---unieważnione--- Zaproszenie do składania ofert na usługę opracow. dok. do zorgan. i przepr. post.na wybór wyk. robót w trybie przet.nieogr., zgodnie z PZP - dla robót bud. elektrycznych na terenie i w obiektach PMWSZ w Opolu (nr sprawy: RKZ.380.1.2020)
  Data modyfikacji: 17-02-2020 10:57
Wersja XML